Beyaz Saray, Venezuela’nın ABD bankalarında bulunan parasının kontrol hakkını Juan Guaido’ya verdi. FED, HESAPLARIN KONTROLÜNÜ GUAİDO’YA DEVRETTİ Beyaz Saray, Venezuela’nın ABD bankalarında bulunan hesaplarındaki kontrol hakkını Venezuela Devlet